Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatvédelem kiemelten fontos a Piarista Ajándékbolt számára, és személyes adatai feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan szeretnénk eljárni. Ezért irányelvben rögzítjük, hogy hogyan dolgozzuk fel és védjük személyes adatait.

Ki kezeli az Ön személyes adatait?
A Piarista Iskolaépítő és Fenntartó Nonprofit Kft. kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön megad nekünk, és ez a vállalat felel a személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében. 

Piarista Iskolaépítő és Fenntartó Nonprofit Kft.
Budapest
Piarista köz 1.
1052

Cégjegyzékszám: 01-09-893240
Adószám: 18158861-2-41
Hivatalos képviselő: Szilvásy László

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja: az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása, látogatás technikai adatainak [IP cím] rögzítése esetén a Szolgáltatót terhelő jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pont)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 6. cikke alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

16 év alatti kiskorú felhasználó adatkezelési hozzájárulásának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. (GDPR 8. cikk) 

Hol tároljuk az adatait?
Az Öntől kért adatokat a Piarista Tartományfőnökség saját szerverén tároljuk.

Ki fér hozzá az adataihoz?
Az adataihoz csak belső körben a Piarista Nonprofit Kft. tagjai férnek hozzá.

Adatait soha nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el marketingcélokból a Piarista Nonprofit Kft.-n kívül álló külső felekkel. A harmadik feleknek továbbított adatokat csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használjuk fel. A harmadik felek kategóriáit minden adott folyamat esetében megtalálja alább.

Mik az Ön jogai?
Hozzáférési jog:  

Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot a Piarista Nonprofit Kft-vel, és személyes adatait e-mailben elküldjük.

Hordozhatósághoz való jog:
Amikor a Piarista Nonprofit Kft. automatikus úton dolgozza fel személyes adatait az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek. Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.

A helyesbítés joga:  
Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát.  Ha rendelkezik regisztrációval, személyes adatait szerkesztheti a „saját adatok” alatt is.

A törléshez való jog: 
Jogában áll bármely, Piarista Nonprofit Kft. márkánk által feldolgozott személyes adatainak törléséhez bármikor, kivéve a következő szituációkat

*folyamatban lévő ügye van az Ügyfélszolgálattal
*nyitott megrendelése van, amely még nem került szállításra, vagy részlegesen szállítottuk
*rendezetlen tartozása van a Piarista Nonprofit Kft. felé, a fizetési módtól függetlenül
*az elmúlt négy évben gyaníthatóan vagy bizonyítottan nem rendeltetésszerűen használta szolgáltatásainkat
*adósságát az elmúlt három évben vagy elhunyt vásárlók esetében az elmúlt egy évben harmadik félnek értékesítették
*hitelképességét negatívan bírálták el az elmúlt három hónapban
*ha bármilyen terméket vásárolt, a tranzakcióhoz köthető személyes adatait könyvelési célokból megtartjuk

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján:  
Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely a Piarista Nonprofit Kft. jogos érdeke szerint történik. A Piarista Nonprofit Kft. nem folytatja személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga: 
Joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben, beleértve a direkt marketing céljából készített profilelemzést.

A direkt marketingről a következő módokon mondhat le:
* követi az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailekben
* szerkeszti a fiókja beállításait

A korlátozás joga: 
Joga van kérelmezni, hogy a Piarista Nonprofit Kft. korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

*Ha ellenvetése van a feldolgozással szemben a Piarista Nonprofit Kft. jogos érdeke alapján, a Piarista Nonprofit Kft. korlátozza az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.
*Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, a Piarista Nonprofit Kft. korlátoznia kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
*ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheti a személyes adatai törlését, és helyette kérheti személyes adatai korlátozását
*ha a Piarista Nonprofit Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.

Hogyan gyakorolhatja a jogait?
Nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet, és ezért odaadó ügyfélszolgálati munkatársaink kezelik a fenti jogokra vonatkozó kérelmeket. Bármikor kapcsolatba léphet velük az
ajandekbolt@piarista.hu e-mail címen.

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga:  
Ha úgy gondolja, hogy a Piarista Nonprofit Kft. a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál is.

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései:
Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat. Az Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalunkon. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk jelentős változásait, például a személyes adatok feldolgozásának okait, a Controller személyét vagy az Ön jogait érintő kérdésekben, mindig kommunikáljuk.

ONLINE VÁSÁRLÁS

Miért használjuk a személyes adatait?
Személyes adatait felhasználjuk arra, hogy a Piarista Nonprofit Kft. által üzemeltetett Piarista Ajándékboltban feldolgozzuk online vásárlásait, kezeljük rendeléseit és visszaküldéseit online szolgáltatásunk keretében, és a kézbesítésről vagy szállítási problémák esetén értesítéseket küldjünk. Személyes adatait felhasználjuk a fizetések kezelésére, panaszkezelésre és a termékekkel kapcsolatos garanciális ügyekhez. A személyes adatait felhasználjuk azonosításra, annak ellenőrzésére, hogy betöltötte-e az online vásárláshoz előírt életkort. Szeretnénk Önnek különböző fizetési lehetőségeket kínálni, és elemzéseket végzünk annak érdekében, hogy milyen fizetési alternatívák állnak rendelkezésére, beleértve a fizetési előzményeket és a hitelellenőrzéseket is. 

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?
A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel 

* kapcsolattartói információk, így név, cím, e-mail cím és telefonszám
* fizetési információ és fizetési előzmények
* rendelési információ

Ha van a Piarista ajándékbolt webshopban regisztrációs fiókja, akkor a fiókjával kapcsolatos személyes adatait is feldolgozzuk, például a

* fiók azonosítóját
* a vásárlási előzményeket

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?
A harmadik feleknek továbbított személyes adatait arra használjuk, hogy a fent említett szolgáltatásokat nyújtsuk; a futárszolgálat a megrendelés kézbesítésével kapcsolatban használja fel azokat. A fizetési szolgáltatók a fizetés feldolgozásához használják fel. 

Tájékoztatjuk arról, hogy számos fogadó vállalatnak független joga vagy kötelezettsége a személyes adatainak feldolgozása.

Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának?
Személyes adatainak feldolgozása szükséges a Piarista Nonprofit Kft. számára annak érdekében, hogy a megrendelést kezelhesse és kézbesíthesse Önnek.

Mennyi ideig mentjük el az adatait?
Adatait mindaddig megtartjuk, amíg Ön aktív fiókkal rendelkezik. A vendégként fizető vásárlók esetében a személyes adatokat a legutóbbi vásárlást követően a számviteli törvényeknek megfelelően 5 évig tartjuk meg.

DIREKT MARKETING

A regisztrációval, és az ÁSZF elfogadásával elfogadja, hogy hírlevelet küldünk ki a regisztrációkor megadott e-mail címre. A hírlevélről bármikor leiratkozhat.

Mennyi ideig mentjük el az adatait?
Amennyiben Ön nem kíván további e-mailes értesítést kapni a kedvezményekről, újdonságokról, a hírlevélről való leiratkozást bármikor megteheti. Ezáltal törlődik minden adata a hírlevél kiküldő rendszerünkből.   

REGISZTRÁCIÓS FIÓK

Miért használjuk a személyes adatait?
Személyes adatait annak érdekében használjuk fel, hogy létrehozzuk és kezeljük személyes fiókját a személyre szabott és releváns élmény érdekében. Rendelkezésre bocsátjuk a megrendelési előzményeit és a rendelések részleteit, és lehetővé tesszük, hogy kezelje a fiókbeállításait. Biztosítjuk azt is, hogy egyszerűen frissíthesse az olyan információkat, mint az elérhetőség vagy a fizetési információk. 
Személyes adatait felhasználjuk kérései, panaszai kezeléséhez, és a termékekkel vagy technikai támogatási anyagokkal kapcsolatos garanciális ügyintézéshez e-mailen és telefonon. Előfordulhat, hogy kapcsolatba kell lépnünk Önnel, ha rendelésével probléma adódik.

Milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk?
Mindig feldolgozzuk e-mail-címét és jelszavát, amelyet fiókjára való feliratkozáskor megad nekünk. 

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel, amennyiben megadja nekünk a következőket:

*  kapcsolattartói információk, így név, cím, telefonszám
* születési dátum
* nem
* ország
* fiókbeállítások
* titkosított fizetési kártyainformációk

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel, amennyiben vásárol

* rendelési előzmények
* szállítási információk
* fizetési előzmények

Feldolgozzuk a sütikkel kapcsolatos, a következő kategóriákba tartozó személyes adatait is

* kattintási előzmények
* navigációs és böngészési előzmények

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?
A harmadik félnek átadott adatok kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a vállalat teljesíthesse fent említett szolgáltatási kötelezettségét Ön felé.

Az adatait a cég tárhelyszolgáltatójával (Integrity Kft.) illetve amennyiben rendelt bármilyen terméket weboldalunkról, úgy a futárszolgálatnak (MPL posta) és az online számlázást szolgáltató partnerünknek (Qsoft Kft.) a mindenképpen szükséges adatokat adjuk át kizárólag annak érdekében, hogy a rendelt termék eljusson Önhöz és a cég a számviteli törvényeknek megfeleljen.

SÜTIK (COOKIE) 

A süti (cookie) olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik. Ha a szolgáltatásainkat használja, feltételezzük, hogy beleegyezik az ilyen sütik használatába.

Hogyan használjuk a sütiket?
Az állandó sütiket arra használjuk, hogy növeljük a böngészési élményét, illetve a Google Analytics segítségével statisztikákat tudjunk készíteni a weboldalt látogatókról, valamint, amennyiben az „Emlékezz rám” opciót választja bejelentkezéskor, úgy a további látogatásai alkalmával bejelentkezve fog maradni az oldalunkon. Sütiket használunk akkor is, ha bármilyen terméket tesz a kosárba.

Átmeneti sütiket akkor használunk, amikor Ön elindítja a termékszűrő funkciót, illetve amikor ellenőrizzük, hogy Ön bejelentkezett-e, vagy ha terméket tett a kosarába. 

Mind első, mind harmadik felektől származó sütiket felhasználunk statisztikák és felhasználói adatok aggregátumokban történő gyűjtésére, és egyéni formában analitikai eszközökhöz, hogy optimalizálhassuk oldalunkat.  

Egyes külső felektől származó sütiket az oldalainkon megjelenő szolgáltatások állítanak be, és ezek felett nincs ellenőrzésünk. Ezeket olyan közösségimédia-szolgáltatók állítják be, mint a Twitter, a Facebook és a Vimeo, és ahhoz kapcsolódnak, hogy a felhasználók hogyan osztanak meg tartalmat ezen az oldalon, ahogy azt a vonatkozó ikonjaik is jelzik.

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?
Csak akkor kapcsoljuk össze süti azonosítóját a fiókjával kapcsolatban megadott vagy begyűjtött adataival, ha be van jelentkezve fiókjába. 

Mennyi ideig mentjük el az adatait?
Amennyiben nem történik rendelés a Piarista Ajándékbolt webshopjából, úgy a weboldal nem menti el személyes adatait. A cookie-kat könnyen törölheti számítógépéről vagy mobil eszközéről a böngészője segítségével. A cookie-kat blokkolhatja is, illetve kérhet értesítést, valahányszor számítógépe vagy mobil eszköze cookie-t fogad. Figyelem! Ha blokkolja a cookie-kat, nem fogja tudni kihasználni honlapunk számos előnyét. 

(Utoljára módosítva: 2018.11.15)